BN KIANATI GANDHI & SULTAN PERAK?! - 5

Senarai 380 penyumbang terdahulu yang membeli tanah dan membina sekolah serta dewan yang dianggap sebagai "TUGU PERINGATAN GANDHI" dibuka oleh Sultan Perak yg ke32 Raja Sri Yusuf Izzudin Shah pada tahun 1952 sempena hari kelahiran Gandhi pada 2 Oktober.


Jangan kianati mereka yang telah menyumbang keringat utk membina sekolah ini, walaupun sumbangannya $1.00 (pada tahun sebelum merdeka) tetap dicatatkan dalam penama penyumbang dan pewaris tanah pusaka ini.

Siri seterusnya, gambaran keadaan tiada pengawasan dari pihak yg tidak bertanggungjawab.

No comments:

My POST